ΓΝΩΡΙΜΙΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
          

 Η Sininvest  είναι μια σύγχρονη και ευέλικτη εταιρεία  με    έμπειρo, άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο με   ιδιαίτερη   πείρα  στην  εξυπηρέτηση  πελατών.  

Από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας μας είναι η τεχνογνωσία, η καινοτομία και οι σπουδαίοι άνθρωποι. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσέλκυση και τη διατήρηση εξαιρετικών  συνεργατών. Μια ποικιλία από προγράμματα προσφέρουν στους συνεργάτες μας την ευκαιρία να αναπτυχθούν, να ανταμειφθούν και να αναγνωριστούν για  τις προσπάθειές τους.

 

 

 Οι   Αξίες   και  οι  Αρχές   μας                                                                                                                                                  

 


Βασική  μας   Αξία                      :    Ο  Σεβασμός   στον   άνθρωπο   και   τις  ανάγκες  του                                                                    με   ευθύνη,  συνέπεια   και  εντιμότητα.

 

Η  Εξυπηρέτηση του Πελάτη  :    Έγκυρη,  έγκαιρη    και   πλήρης  ικανοποίηση   των                                                                        αναγκών  κάθε  πελάτη .

Οι  Βασικές  μας   Αρχές        :  H Εχεμύθεια,  η  διαφάνεια,  η  σύνεση,  η  διαμόρφωση                                                       ασφαλιστικής,  επενδυτικής  και 

                                                      επιχειρηματικής   παιδείας  η ενημέρωση  των πελατών                                                                                                                             μας,  η  συνέπειαο έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών                                                                                                                               μας  και  η αυστηρή  αξιολόγηση  των  συνεργαζομένων                                                                                                                               εταιρειών - ομίλων. 

 

                                                                     Η  Κοινωνική μας   Ευθύνη     :    Επίγνωση  της  εταιρικής   κοινωνικής   μας  ευθύνης                                                                                                                                                      ως  υπεύθυνα   μέλη  του κοινωνικού  συνόλου.

                                                         

                                                                              Η Εταιρική  μας κουλτούρα    :   Στηρίζεται  στον  αμοιβαίο   σεβασμό,   στις   φιλικές                                                                                                                                                      διαπροσωπικές  σχέσεις,   στην  ομαδικότητα  και την                                                                                                                                                      αφοσίωση.                      

                                                                            Ο  Ανθρώπινος Παράγοντας    :   Στο  έργο που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ο                                                                                                                                          καθένας μας .

                                                                                  

                                                                                                                                                                        

Η  Φιλοσοφία   μας                                                                                                                                                                                                              
 
 
 1.  Με  γνώμονα  την   ποιότητα  των υπηρεσιών   την   συνέπεια  και  την  συχνή  ενημέρωση    ( διαφάνεια  εργασιών )  των  πελατών μας, έχουμε  για   στόχο  όχι  μόνο  τη  δημιουργία   μεσοπρόθεσμων  σχέσεων,  αλλά την δημιουργία  της μακροπρόθεσμης   συνεργασία  μας.
     
2.  Πιστεύουμε στην  ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΣΧΕΣΗ  και στην ακριβή   ενημέρωση  των πελατών μας.  
Θεωρούμε  ότι  :  Ο  ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ  ΠΕΛΑΤΗΣ  ΕΙΝΑΙ   ΚΑΙ   Ο  ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ   .               
                                                                                                                             ''  ΘΕΛΟΥΜΕ    ΝΑ   ΓΝΩΡΙΖΕΙ   ΤΙ  ΑΓΟΡΑΖΕΙ  ''.
 
  Η  Στρατηγική   μας     :                                                                                                                                           

             
1.   
Παρατηρώντας  την Διεθνή  και Ελληνική  οικονομία, τις            Τάσεις   της  Αγοράς  και  τις  Επιχειρηματικές  Ευκαιρίες,         να  ΕΧΟΥΜΕ  την    
ΕΥΕΛΗΞΊΑ    να  ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ             ΣΕ   
ΑΥΤΕΣ .   
 
                                                                                             
 
 
2.   
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ   ''   ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΣ                       ΔΙΝΟΤΗΤΑΣ     ΚΑΙ   ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ   '' .                                                                                            
3.    Εφαρμογή  Επιστημονικών  Αρχών – Μεθόδων,                           Προγραμματισμός,  Έλεγχος ,  Συνέπεια   και  Ταχύτητα              Υλοποίησης .
 
4.   ''  Η  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΜΑΣ  ''   στα προϊόντα – υπηρεσίες                μας  και   στην   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΜΑΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
 
                                                                                                                                 5.    Πολλαπλές   συνεργασίες  με  επιχειρήσεις - Ομίλους,
                                                                                                                        στην  Ελλάδα  και  το εξωτερικό,  ώστε  να  τις                                                                                                                                                 αξιολογούμε  ( προϊόντα,  διοίκηση,  φερεγγυότητα,                                                                                                                                     ταχύτητα εξυπηρέτησης, κ.α.)  και να   συγκρίνουμε  αν                                                                                                                               αυτές  εναρμονίζονται  με  τις αρχές  μας  και καλύπτουν  
                τις ανάγκες των πελατών μας.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6.     ΣΥΝΕΧΕΙΣ   ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ  ΜΑΣ   ΣΤΟΧΟΙ                                                                                                                                                                                                      ''  Η Μέγιστη  δυνατή  απόδοση  με το  ελάχιστο   δυνατό                     κίνδυνο   ''    για τους επενδυτές  μας. '' Η Μέγιστη                                  δυνατή  χρηματοδότηση   με το  ελάχιστο  δυνατό κόστος ''                  για τους  δανειολήπτες  μας.  '' Η Μέγιστη  ικανοποίηση και                χαρά με το ελάχιστο δυνατό κόστος ''   για τους αγοραστές                  ακίνητης  περιουσίας  και τέλος   '' Η  Μέγιστη  κάλυψη των                  αναγκών  με το  ελάχιστο   δυνατό  κόστος ''   για τους                          ασφαλισμένους  πελάτες μας  .  

 

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΜΑΣ  ΕΙΝΑΙ   ΟΤΙ   :             ''      ΟΙ    ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ   ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ   ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ,

                                                                                                        ΕΙΝΑΙ   ΑΥΤΕΣ   ΠΟΥ  ΑΝΤΕΧΟΥΝ   ΣΤΟΝ   ΧΡΟΝΟ   ''