ΤΜΗΜΑ     ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  

                ΠΕΛΑΤΩΝ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :  ΚΟΥΜΑ  01 

                          2ος Όροφος

                          41222 Λάρισα

Τ.   2410 539352 - Κ.   6932526126

Email : manisiotis@hotmail.com  

      Customer  Service

01 KUMA  , 412 22 Larissa

Τ.  2410 539352 - Mob. 6932526126

Email :  manisiotis@hotmail.com