ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

     BUSINESS   MANAGEMENT             CONSULTANT
            

 

  • Μελέτες   Εποπτεία  - Business  Plan – Marketing  Plan
  • Έρευνα  Αγοράς – Διεθνείς  Υπηρεσίες  &   Επικοινωνία  Επιχειρήσεων 
  • Επιδοτούμενα  Επενδυτικά  Προγράμματα  Επιχειρήσεων
  • Ελεγχος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων
  • Χρηματοοικονομικός Ελεγχος, Στρατηγικές, Ανάπτυξη, δημιουργία  Brand  Name,  Καινοτομικά   Μοντέλα   Ελέγχου  Διοικησης, προϊόντων, προσωπικού
  • Διαπραγματεύσεις - Εξωστρέφεια  Διαπραγματεύσεις με Οίκους του εξωτερικού

 

 

 

                 Επιχειρηματικές   Ευκαιρίες

 

 Επίσης  ειδικευόμαστε σε εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές,

τουριστικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα,

καθώς και σε γεωργικές και αμπελουργικές επιχειρήσεις. 

  Αγορές  και  πωλήσεις Επιχειρήσεων , (Επιχειρηματικών ευκαιριών )

εργοστασίων, βιομηχανιών, ξενοδοχείων, τουριστικών εταιρειών, και ακινήτων  πολυτελείας  κατάλληλων για κάθε επενδυτική απαίτηση, σε όλη  την Ελληνική επικράτεια, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την  πείρα ως Σύμβουλος  Επενδύσεων  στην Ελλάδα  ( για εξαγορές εταιρειών  ή αγορές μετοχών) .

 

 

 

 

 

 

              Παρατηρώντας  την Διεθνή  και Ελληνική  οικονομία, τις Τάσεις  τις  Αγοράς  και  τις  Επιχειρηματικές  Ευκαιρίες,   ΕΧΟΥΜΕ  την           

             ΕΥΕΛΗΞΙΑ να  ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ  ΑΥΤΕΣ  και  την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ να αναπτύσσουμε  συνεχώς τις υπηρεσίες  μας  συνεισφέροντας                      στην κοινωνία..